obec Horní Bukovina

Rozloha: 5,54 km²
Nadmořská výška: 290 m
Počet obyvatel: 244

Obec Horní Bukovina se nachází v mladoboleslavském okrese cca 5 km severozápadně od Mnichova Hradiště.

Správní území obce se člení na dvě části:
HORNÍ BUKOVINA a DOLNÍ BUKOVINA

Vznik obce se nedá přesně určit. První písemná zmínka o Bukovině je z 10.3.1399, kdy bylo v klášterních knihách uvedeno, že Petr Matějův z Bukoviny dosáhl nižšího svěcení. Horní Bukovina se jako osada Podbukovina připomíná prvně v roce 1556 (v lidovém podání se udržel dodnes), jisté však je, že již dříve při Zábrdce bylo několik stavení. Po vypálení kláštera v roce 1420 nebyl tento již obnoven a ves Bukovina přecházela spolu s jinými osadami z majitele na majitele, které lze rovněž dnes těžko zjistit.

(zdroj www.hornibukovina.cz)