INVENTÁŘ

V souboru naleznete soupis dekorací a vybavení, které máte k dispozici v rámci pronájmu stodol.